DS34B.TK Diễn đàn lớp Dân Sự 34B ĐH Luật TPHCM
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI FORUM LỚP DÂN SỰ 34B TRƯỞNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

DS34B.TK Diễn đàn lớp Dân Sự 34B ĐH Luật TPHCM


 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - 100% Hiệu Quả
by thongpro31 Sat May 16, 2015 2:03 pm

» Cơ hội để sinh viên khoá sau tiếp tục sử dụng diễn đàn
by Admin Sun Mar 16, 2014 10:59 pm

» Sài Gòn Web Đẹp - Chuyên cung cấp sỉ lẻ Smart phone và thiết kế website trọn gói cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức với giá siêu rẻ
by Admin Fri Sep 13, 2013 10:17 am

» Thông báo về lễ tốt nghiệp
by Admin Wed Aug 28, 2013 2:29 pm

» Thông báo tuyển chuyên viên luật tại Quảng Ngãi
by Admin Wed Aug 28, 2013 2:22 pm

» Chủ đề: THẺ VISA TRẢ TRƯỚC (PREPAID CARD)
by kaka Sun Aug 25, 2013 6:19 pm

» Quy trình tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy
by ronaldo Sun Aug 25, 2013 12:24 pm

» Tuyển cộng tác viên đăng tin quảng cáo làm việc tại nhà
by ronaldo Sun Aug 25, 2013 12:24 pm

» Chủ đề: THẺ VISA TRẢ TRƯỚC (PREPAID CARD)
by ronaldo Sun Aug 25, 2013 12:21 pm

» Nghị quyết mới môn LTTDS
by Ngo Tam Sat Jun 29, 2013 11:27 pm

» THÔNG BÁO VỀ LỊCH ÔN TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP
by Admin Thu Jun 27, 2013 11:32 am

» Điểm bộ phận TTHS
by Admin Thu Apr 25, 2013 7:48 pm

» Về đề thi môn TTHS (Mới nhất)
by Admin Mon Apr 08, 2013 10:48 pm

» Nhanh tay click - ăn cháo sạch dài lâu
by 4TCenter Fri Mar 29, 2013 2:55 pm

» Ôn tập TTHC
by Admin Thu Mar 28, 2013 7:15 pm

Monthly Hot Music

Top posters
kaka
 
ronaldo
 
Admin
 
hoàngngấn
 
EnbacMIG
 
MoonQn307
 
darkcrystal_hongxuan
 
heomoiden
 
thuha_qt
 
vanlinh
 
Advertisements
Lượt truy cập
thiết kế website giá rẻ Smart phone giá sốc
SEO website 
Liên kết
December 2018
MonTueWedThuFriSatSun
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
CalendarCalendar

Share | 
 

 Ôn tập TTHC

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Forum VIP
Forum VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 401
Points : 4065
Thanks : 52
Join date : 02/05/2010

Bài gửiTiêu đề: Ôn tập TTHC   Thu Mar 28, 2013 7:15 pm

mediafire.com view/?b3cs3m4s5chbhyv
1.
Phaân tích cheá ñoä hai caáp xeùt xöû cuûa TAND trong vieäc xeùt xöû
caùc vuï aùn haønh chính.2.
Phaân tích hoaït ñoäng kieåm saùt tuaân theo phaùp luaät cuûa VKSND toá tuïng haønh chính.


3.
Phaân tích vieäc töø choái.thay ñoåi ngöôøi tieán haønh toá tuïng haønh
chính.4.
Phaân tích vieäc traû laïi ñôn khôûi kieän cuûa Toøa aùn trong quaù
trình giaûi quyeát vuï aùn haønh chính.5.
Phaân tích söï khaùc nhau giöõa : xeùt xöû sô thaåm.xeùt xöû phuùc
thaåm,giaùm ñoác thaåm vaø taùi thaåm. YÙ nghóa cuûa vieäc phaân bieät naøy.6.
Phan tích những trường hợp hoãn phiên toà.


7.
Phân tích những trường hợp tạm đình chỉ
việc giải quyết vụ án hành chính.


8.
Phân tích những trường hợp đình chỉ
việc giải quyết vụ án hành chính.


9.
Phân tích những trường hợp đình chỉ xét
xử phúc thẩm.


10.
Phân tích nguyên tắc không trì hoãn thi
hành quyết định hành chính bị khiếu kiện.


11.
Phân tích thẩm quyền của Hội đồng xét
xử sơ thẩm.


12.
Phân tích thẩm quyền của Hội đồng xét
xử phúc thẩm.


13.
Phân tích thẩm quyền của Hội đồng xét
xử giám đốc thẩm, tái thâm thẩm.


14.
Phân tích căn cứ kháng nghị giám dốc
thẩm, tái thẩm.


15.
Giải thích vì sao quyết định hành chính
chủ đạo , quyết định hành chính quy phạm và quyết định của Thủ tướng chính phủ
không được khởi kiện
Nhöõng
nhaän ñònh sau ñaây ñuùng hay say? Taïi sao?
 • Giaûi quyeát caùc vuï
  aùn haønh chính chæ aùp duïng phaùp
  luaät veà toá tuïng haønh chính.

 • Chöùng minh trong
  vuï aùn haønh chính chæ laø quyeàn vaø nghóa vuï cuûa ñöông söï.

 • Trong tröôøng hôïp
  luaät ñònh thì vieäc xeùt xöû cuûa Toøa aùn phaûi xeùt xöû kín vaø khoâng
  ñöôïc tuyeân aùn coâng khai.

 • Moïi vuï aùn haønh
  chính phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi hai caáp xeùt xöû.

 • Ñoái töôïng khieáu
  kieän haønh chính chæ caàn quyeát ñònh haønh chính,haønh vi haønh chính
  vaø quyeát ñònh kyû luaät buoäc thoâi vieäc coâng chöùc töø cuïc tröôûng
  trôû xuoáng.

 • Quyeát ñònh kyû
  luaät caùn boä khoâng ñöôïc khieáu kieän taïi Toøa aùn nhaân daân.

 • Quyeát ñònh kyû
  luaät coâng chöùc bò khieáu kieän taïi Toøa aùn laø quyeát ñònh kyû luaät
  coâng chöùc töø vuï tröôûng trôû xuoáng.

 • Toøa aùn coù thaåm
  quyeàn giaûi quyeát vuï aùn haønh chính chæ laø Toøa aùn coù cuøng truï
  sôû vôùi cô quan coù quyeát ñònh haønh chính, haønh vi haønh chính.

 • Ñoái vôùi caùc
  khieáu kieän quyeát ñònh haønh chính,haønh vi haønh chính cuûa moät soá cô
  quan nhaø nöôùc ôû Trung öông theo luaät ñònh maø ngöôøi khôûi kieän
  khoâng coù nôi cö truù,nôi laøm vieäc,truï sôû laøm vieäc treân laõnh thoå
  Vieät Nam thì Toøa aùn coù thaåm quyeàn giaûi quyeát laø Toøa aùn maø
  ngöôøi khôûi kieän löïa choïn.

 • Người làm chứng phải từ chối hoặc bị thay đổi nếu là
  người thân thích của đương sự trong vụ án hành chính đó.
 • Đối với khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc
  công chức, nơi cư trú của công chức bị kỷ luật không là căn cứđể xác định
  Toà án có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện quyết hành chính đó.
 • Trong tố tụng hành chính khi không có yêu cấu của đương
  sự thì Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án không thể tự mình áp dụng
  biện pháp khẩn cấp tạm thời.
 • Trong phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hành chính, kiểm
  sát viên và Hôi thẩm nhân dân là người thân thích với nhau thì Hội thẩm
  nhân dân phải từ chối tiến hành tố tụng hoaặc bị thay đổi.
 • Sau khi thuï lyõ vuï
  aùn maø phaùt hieän vuï aùn khoâng thuoäc thaåm quyeàn giaûi quyeát cuûa
  mình thì Toøa aùn ñang thuï lyù vuï aùn traû laïi hoà sô cho ngöôøi khôûi
  kieän vaø xoùa soå thuï lyù.

 • Trong moïi tröôøng
  hôïp vieäc thay ñoåi thaåm phaùn vaø hoäi thaåm nhaân daân do Chaùn aùn
  Toøa aùn nôi ñang giaûi quyeát vuï aùn quyeát ñònh.

 • Thö kyù Toøa aùn laø
  thö kyù phieân toøa haønh chính.

 • Ngöôøi ñaõ tham gia
  vaøo vieäc ra quyeát ñònh haønh chính hoaëc coù lieân quan ñeán haønh vi
  haønh chính bò khôûi kieän thì khoâng laø ngöôøi tieán haønh toá tuïng
  haønh chính.

 • Ngöôøi laø thaønh
  vieân cuûa Hoäi ñoàng thaåm phaùn Toøa aùn nhaân daân toái cao vaø Uûy ban
  thaåm phaùn Toøa aùn nhaân daân
  caáp tænh thì khoâng ñöôïc tham gia xeùt xöû nhieàu laàn cuøng 1
  vuï aùn theo thuû tuïc giaùm ñoác thaåm, taùi thaåm.

 • Chæ coù luaät sö
  môùi ñöôïc baûo veä quyeàn lôïi vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa ñöông söï.

 • Ngöôøi laøm chöùng
  coù theå bò thay ñoåi trong toá tuïng haønh chính.

 • Thôøi hieäu khôûi
  kieän vuï aùn haønh chính ñöôïc tính töø ngaøy quyeát ñònh haønh chính coù
  hieäu löïc thi haønh.

 • Trong moïi tröôøng
  hôïp Toøa aùn thuï lyù vuï aùn haønh chính vaøo ngaøy ngöôøi khôûi kieän
  xuaát trình bieân lai thu tieàn taïm öùng aùn phí.

 • Trong moïi tröôøng
  hôïp ñöông söï ruùt ñôn khôûi kieän , Toøa aùn ñình chæ vieäc giaûi quyeát
  vuï aùn haønh chính thì chæ vuï aùn haønh chính ñoï seõ chaám döùt giaûi
  quyết

24
.Tòa án
nhân dân cấp tỉnh không có chức năng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm.


25
Hội đồng
giám đốc thẩm, tái thẩm không có quyền tạm đình chỉ giải quyết vụ án.


26
Người
khởi kiện vụ án hành chính không bao giờ là cơ quan hành chính nhà nước.


27
Trong quá trình giải quyết 1 vụ án hành chính,
không có phiên toà sơ thẩm thì sẽ không có phiên toà phúc thẩm.


28
Viện
trưởng Viện kiểm sát cấp huyện không có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc
thẩm, tái thẩm.


29
Chánh án
TANDTC không có quyền kháng nghị phúc thẩm đối với bản án của TAND cấp huyện.


30
Toà án không có nghĩa vụ phải triệu tập luật
sư là người bảo vệ quyền lợi cho đương sự trong vụ án tham gia phiên toà.


31
Trong mọi
trường hợp, người chưa thành niên không được tự mình tham gia tố tụng.


32
Người
khởi kiện không có quyền khởi kiện lại vụ án hành chính trong trường hợp Toà án
ra quyết định đình chỉ giải quyết theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 41
PLTTGQCVAHC.


33
Toà án
chỉ áp dụng pháp luật Hành chính và tố tụng hành chính trong quá trình giải
quyết vụ án hành chính.


34
Thời gian
tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án tối đa không quá một năm.


35 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không thuộc
phạm vi xét xử hành chính của Toà án.


36
Người bị
kiện đã được triệu tập hợp lệ mà vẫn vắng mặt không có lý do thì toà án sẽ xét
xử vắng mặt..


37
Đình chỉ
giải quyết vụ án không đặt ra trong giai đoạn thi hành án.


38
Toà án
phải hoãn phiên toà nếu người làm chứng vắng mặt lần thứ nhất và có lý do chính
đáng.


39
Người nào
thua kiện thì phải chịu chi phí cho người phiên dịch.


40
Thời hạn
kháng nghị theo thủ tục tái thẩm tối đa không quá 10 năm kể từ ngày toà tuyên
án.


41
Mọi
trường hợp, trước khi khởi kiện hành chính tại Toà án nhân dân, người khởi kiện
đều phải thực hiện việc khiếu nại và phải nhận được quyết định giải quyết khiếu
nại lần đầu mà không đồng ý với quyết định đó.


42
Chánh Tòa
phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao đã tham gia xét xử vụ án hành chính theo thủ
tục phúc thẩm thì không được tham gia xét xử lại vụ án đó theo thủ tục giám đốc
thẩm trong mọi trường hợp.


43
Luật sư
có thể tham gia tố tụng hành chính với tư cách là người đại đện do đương sự uỷ
quyền.


44
Thời hạn
kháng cáo của các đương sự trong một vụ án hành chính có thể không kết thúc
cùng một thời điểm.


45
Hội đồng
xét xử phúc thẩm luôn gồm 3 thẩm phán.


46
Viện kiểm
sát không có quyền kháng nghị quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án trong
trường hợp Toà án quyết định đình chỉ vì người khởi kiện rút đơn kiện.


47
Trong một
số trường hợp, một Thẩm phám có thể xét xử nhiều lần theo trình tự sơ thẩm,
phúc thẩm đối với cùng một vụ án.


48
Toà hành
chính Toà án nhân dân tối cao không có thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính
theo thủ tục phúc thẩm.


49
Việc trả
lại đơn kiện theo quy định tại điều 31 PLTTGQCVAHC chỉ có thể thực hiện trước
khi đã thụ lý vụ án.


50
Tại phiên
toà sơ thẩm, Toà án sẽ trả lại đơn kiện nếu người khởi kiện xin rút đơn khởi
kiện.


51
Cá nhân
không có quyền khởi kiện vụ án hành chính về việc họ bị từ chối đăng ký kết
hôn.


52
Toà án sẽ
xét xử vắng mặt nếu đương sự đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng
mặt.


53
Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính
có thể bị kháng cáo, kháng nghị trong mọi trường hợp.


54
Trong vụ
án hành chính, nếu người khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do quyết định
hành chính bị khiếu kiện gây ra nhưng không đưa ra được chứng cứ chứng minh cho
yêu cầu đó thì Toà án sẽ bác yêu cầu đó.


55
Trong quá
trình giải quyết vụ án hành chính, Toà án chỉ áp dụng những quy định pháp luật
đang có hiệu lực tại thời điểm xét xử để giải quyết vụ án.


56
Đương sự
chỉ có thể yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sau khi vụ án được thụ
lý.


57
Khi có
kháng cáo hoặc kháng nghị, Tòa án bắt buộc phải mở phiên toà xét xử theo thủ
tục phúc thẩm.


58
Không bị
coi là vi phạm tố tụng trong trường hợp Hội Thẩm nhân dân và Thư ký phiên toà
trong cùng một vụ án là hai anh em ruột.


59
Người
khởi kiện không có quyền kháng cáo quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án
trong trường hợp Toà án cấp sơ thẩm đình chỉ việc giải quyết vụ án vì lý do họ
đã được triệu tập hợp lệ hai lần mà vẫn vắng mặt.


60
Việc kế
thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng được Tòa án chấp nhận bất kỳ giai đoạn nào của
quá trình giải quyết vụ án.


61
Mọi vụ án hành chính đều được giải quyết qua
hai cấp xét xử.


62
Việc trả
lại đơn kiện theo quy định tại điều 31 PLTTGQCVAHC có thể thực hiện sau khi đã
thụ lý vụ án.


63
Trong quá
trình giải quyết một vụ án hành chính, nếu không có thủ tục phúc thẩm thì sẽ
không có thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.


64
Tòa án có
thể áp dụng pháp luật hình sự trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.


65
Một người
không thể đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện và
người bị kiện trong cùng một vụ án.


66
Mọi
trường hợp, trước khi khởi kiện hành chính tại Toà án nhân dân, cá nhân, tổ
chức đều phải thực hiện việc khiếu nại và phải nhận được quyết định giải quyết
khiếu nại lần đầu mà không đồng ý với quyết định đó.


67
Một vụ án
sẽ không được xem xét nhiều lần theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.


68
Khi có
kháng cáo hợp lệ, Tòa án bắt buộc phải mở phiên toà xét xử theo thủ tục phúc
thẩm.


69
Một Thẩm
phán không được xét xử nhiều lần đối với cùng một vụ án theo thủ tục sơ thẩm,
phúc thẩm.


70
Trong vụ
án hành chính, nếu đương sự yêu cầu triệu tập người làm chứng và họ là người
thua kiện trong vụ án đó thì họ phải chịu chi phí làm chứng trong mọi trường
hợp.


71
Quyết
định đình chỉ giải quyết vụ án của Hội đồng Thẩm phán TANDTC không thể bị kháng
cáo, kháng nghị trong mọi trường hợp.


72
Bản án
hành chính sơ thẩm luôn có hiệu lực sau 10 ngày tính từ ngày toà tuyên án.


73
Người
khởi kiện không có quyền khởi kiện lại vụ án hành chính trong trường hợp vụ việc
đó đã được khởi kiện trước toà và toà án đã ra quyết định đình chỉ giải quyết.


74
Viện Kiểm
sát Nhân dân không khởi tố vụ án hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích của tổ
chức bị xâm hại.


75
Tòa án có
thể áp dụng pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải
quyết vụ án hành chính.


76
Toà hành
chính Toà án nhân dân cấp tỉnh chỉ có thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính
theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm.


77
Cá nhân,
tổ chức không có quyền khởi kiện vụ án hành chính nhiều lần đối với cùng một vụ
việc.


78
Toà án sẽ
xét xử vắng mặt đương sự nếu họ đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn
vắng mặt.


79
Thời hạn
tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính là không thể xác định trước; nó
phụ thuộc vào căn cứ tạm đình chỉ.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://ds34b.forumvi.com
 
Ôn tập TTHC
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DS34B.TK Diễn đàn lớp Dân Sự 34B ĐH Luật TPHCM  :: HỌC TẬP :: HỌC KÌ 8-
Chuyển đến